Forretningsområde

Advokattenester til privatpersonar, kommunar og verksemder
Borgen Advokatar AS tar oppdrag innanfor alle sektorar – for privatpersonar, næringsliv/verksemder og offentlege etatar.

Ikon Næringslivet

Borgen Advokatar kjenner næringslivet i regionen vår. Og vi kan jussen.  

Ikon Privatpersonar

Folk flest går ikkje til advokat utan at saka er viktig for dei. Det passar vi på å hugse.

Ikon Det offentlege

I Hardanger, Sunnhordland og på Haugalandet ligg det store kommunar i vekst. Me kan tilby desse kommunane rimeleg og ekspeditt juridisk bistand på høgt fagleg nivå.