Det offentlege

I Hardanger, Sunnhordland og på Haugalandet ligg det store kommunar i vekst. Me kan tilby desse kommunane rimeleg og ekspeditt juridisk bistand på høgt fagleg nivå.

Borgen Advokatar har eit sterkt fagmiljø innanfor generell og spesiell forvaltningsrett, offentlege innkjøp, kontraktsrett og arbeidsrett.

Firmaet legg vekt på alltid å ha tilgjengelege advokatar som kan svare på spørsmål som oppstår under arbeidet til kommunane. Borgen Advokatar kan vidare ta prosedyreoppdrag og utarbeide grundige og forståelege vurderingar som kan ligge til grunn for rettsleg haldbare politiske og administrative avgjerder.