Privatpersonar

Folk flest går ikkje til advokat utan at saka er viktig for dei. Det passar vi på å hugse.