Kontakt

Borgen Advokatar AS disponerer lett tilgjengelege kontorlokalitetar på Stord, Husnes, Haugesund, Norheimsund og Voss. Advokatane er dermed tilgjengelege for personleg møte innan kort reiseavstand for dei fleste kundar i regionen.

For direktekontakt med ein medarbeidar, sjå «Tilsette».

Ordinær post kjem raskt fram til rette person, uavhengig av om posten vert sendt til stord-, husnes- eller haugesundsadressa.

E-post: firmapost@borgen.no

Alle kontora har felles telefonsystem. Dei sentralbordnummera som våre kontaktar kjenner frå før er oppretthaldne, og fører alle til same sentralbord.

Vårt sentralbordnummer er:

53 45 60 00

53 47 01 80

Telefaksnummer til alle kontor: 53 47 99 02

Kontor- og postadresser:

Stord:

Kontor- og postadresse Ringvegen 30, 5412 Stord (Heiane)

Husnes:

Kontoradresse Fagbygget, Sentrumsvegen 42, andre etasje, Husnes

Postadresse postboks 84, 5480 Husnes

Haugesund:

Kontoradresse Haraldsgata 75, Haugesund

Postadresse postboks 511, 5501 Haugesund

Norheimsund:

Kontor- og postadresse Sandvenvegen 43, 5600 Norheimsund