Menneska

Borgen Advokatar AS og Borgen Rekneskap AS består av til saman 22 medarbeidarar. 15 er advokatar, 4 er rekneskapsførarar og 3 er advokatsekretærar. Til saman utgjer vi eit sterkt juridisk og rekneskapskunnig lag.

Øyvind Gaute Berg

Øyvind Gaute Berg har vore partnar i Advokatane i Borgen sidan 2008 og er partnar i Borgen Advokatar AS. Han er også firmaets daglege leiar.

Utdanning/yrkespraksis:

Cand. jur. frå Universitetet i Bergen hausten 2001

Cand. mag. frå Universitetet i Bergen hausten 1998.

Juridisk rådgjevar i Berg & Oma DA 2002-2004

Rådgjevar i Argument Bergen AS 2005-2006

Advokatfullmektig i Advokatane i Borgen AS 2006-2007

Advokat/partnar i Advokatane i Borgen AS 2008-2012

Advokat/partnar i Borgen Advokatar AS 2012-

Anna:

Første prøvesak for Høgsterett 2009

Kontaktinformasjon:
Mobil/Direktetelefon:402 49 915
E-post:oyvind.berg@borgen.no