Kontakt

Borgen Rekneskap AS sine rekneskapsførarar har kontordagar i Kvinnherad og på Stord. Borgen har også kontor midt i Haugesund, og møte kan også skje der etter avtale.

Borgen Rekneskap er samlokalisert med Borgen Advokatar, og har same kontoradresser, postadresser og telefonnummer.

For direktekontakt med ein medarbeidar, sjå «Tilsette».

Ordinær post kjem raskt fram til rette person, uavhengig av om posten vert sendt til husnes-, haugesunds- eller stordadressa.

E-post: firmapost@borgen.no

Alle kontora har felles telefonsystem. Dei sentralbordnummera som våre kontaktar kjenner frå før er oppretthaldne, og fører alle til same sentralbord. Våre sentralbordnummer er:

53 45 60 00

53 47 01 80

52 71 68 02.

Felles telefaks: 53 47 99 02

Kontor- og postadresser:

Stord:

Kontor- og postadresse Ringvegen 30, 5412 Stord

Postadresse postboks 43, 5401 Stord

Husnes:

Kontoradresse Fagbygget1, Husnes

Postadresse postboks 84, 5480 Husnes

Haugesund:

Konroradresse Haraldsgata 75, Haugesund

Postadresse postboks 511, 5501 Haugesund