Arna Sørheim Vikanes Murray

Arna Vikanes Sørheim Murray

Advokat

Arna Vikanes Sørheim Murray (f. 1980) har erfaring frå forsikringsbransjen, og har arbeidd fleire år med personskadeerstatning og bustadselgarforsikring. Ho tar dei fleste typar saker.
 
Utdanning/praksis:
– Master i rettsvitskap frå Universitetet i Oslo (2014)
– Bachelor i Journalistikk frå Queensland University of Technology, Australia (2003)
 
Arbeidserfaring:
– Advokat, Borgen Advokatar AS, frå januar 2022
– Advokatfullmektig, Borgen Advokatar AS, frå september 2020
– Advokatfullmektig og skadebehandlar, Protector forsikring ASA, frå mai 2014 til september 2020
– Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS
– Trainee, Advokatfirmaet Lund & Co
– Journalist, Dagbladet

Tlf: 957 95 779
E-post: arna.vikanes.sorheim@borgen.no

Fagområder