Håkon Velde Nordstrøm

Partner

Advokat Håkon Nordstrøm tok juridikum ved UiB i 2001 og har siden arbeidet som advokat, dommerfullmektig og kst. tingrettsdommer.
 
Nordstrøm er fast forsvarer ved Sunnhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.
 
I tillegg til strafferett arbeider han med arve- og skifterett og kontraktsrett. 

I permisjon

Fagområder