Heidi Synnøve Nymann

Advokatfullmektig

Heidi Nymann (f.1984) har erfaring fra eiendom, havn og offentlig forvaltning. Hun kan bistå innenfor de fleste rettsområder, men spesielt bygg- og entrepriserett, eiendomsrett, kontraktsrett, selskapsrett, havnerett og offentlige anskaffelser.
 
Utdanning/praksis: 
– Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2009

Arbeidserfaring:
– Advokatfullmektig, Borgen Advokatar AS  2021
– Plan- og forvaltningssjef i Karmsund Havn IKS 2017-2021
– Eiendoms – og forvaltningssjef i Karmsund Havn IKS 2014-2017
– Juridisk rådgiver, eiendomsavdelingen i Karmøy kommune 2010-2014

Fagområder