Sturla Nødtvedt

Advokat

Sturla Nødtvedt er uteksaminert fra UIB i 2012 med en master i rettsvitenskap og har arbeidd som advokat fra 2012.

Sturla jobber hovedsakelig innenfor fast eiendom, familie- og arverett, avtalerett, selskapsrett og andre temaer på privatrettens område ved vårt kontor i Norheimsund, samt med salg av eiendom. Helena Helgesen jobber med en rekke sakstyper innenfor familierettens område: skifte mellom ektefeller og tidligere samboere, barnefordeling og samvær og arvespørsmål.

Fagområder