Advokatforeningen – Bistandsadvokatutvalget på studietur i Finland

Utvalget ønsket å se på den finske ordningen for å studere hvordan straffeprosessen fungerte i vårt naboland – både trepartsprosessen i straffesaker, men også fornærmedes rettigheter generelt.

Les hele saken på advokatforeningen.no her.