Endring i inntektsgrensen for fri rettshjelp fra januar 2022

Fra 1. januar 2022 er inntektsgrensen for fri rettshjelp endelig hevet. Tidligere inntektsgrense har vært uforandret siden 2003.

De nye grensene er nå:

  • Enslige kr. 320.000,-
  • Ektefeller/samboere kr. 490.000,-

Dette innebærer at langt flere vil kunne ha krav på fri rettshjelp enn tidligere, og vil kunne få sine nødvendige utgifter til advokatbistand dekket av det offentlige. Du bør være oppmerksom på at formuesgrensen på kr. 100.000, – er uforandret.

Saker hvor du kan få fri rettshjelp kan f.eks. være:

  • Foreldretvister om foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær
  • Saker om økonomisk skifte mellom ektefeller eller samboere
  • Oppsigelse av husleieavtale
  • Oppsigelse av arbeidsforhold
  • Klage på vedtak i NAV-saker

Rettshjelpslovens §§ 11 (fritt rettsråd) og 16 (fri sakførsel) har utfyllende oversikt over de ulike rettsområdene og sakstilfellene som er omfattet. Selv om du er under inntektsgrensen, så kan det være andre vilkår som også må være oppfylt før du kan innvilges fri rettshjelp.
Dersom du har en sak der du lurer på om du kan ha krav på fri rettshjelp, så ta kontakt med en av våre advokater så hjelper vi deg gjerne.