Korona: Bruk av permitteringer o.l. når det uforutsette skjer

På nåværende tidspunkt er situasjonen for norsk næringsliv, som følge av Koronaviruset, uoversiktlig og usikker. Det er ingen som med sikkerhet vet nøyaktig hvilke konsekvenser dette viruset vil få for norske bedrifter. En ting er derimot sikkert allerede: For en vesentlig andel av norske bedrifter, både små og store, vil dette viruset gi økonomiske negative konsekvenser.


Avhengig av hvor omfattende og langvarig nåværende unntakstilstand vil bli, kan det bli behov for både permitteringer, nedbemanning o.l. Dette er virkemidler som skal hjelpe bedrifter med å håndtere en vanskelig økonomisk situasjon, slik at flest mulig arbeidstakere beholder jobben sin, i det lange løp. Ved riktig bruk av f.eks. permittering og nedbemanning, kan bedrifter unngå konkurs, slik at man i større grad sikrer arbeidstakere en jobb å gå til, når den økonomiske situasjonen har forbedret seg og markedssituasjonen er normalisert.

Normalt har man relativt god tid til å forutse økonomiske utfordringer i en bedrift. Dette gir også bedriftseierne relativt god tid til sette seg inn i både hva de kan og ikke kan gjøre, samt hva de bør og ikke bør gjøre. I et normalt marked har bedriftsleder bedre tid til å foreta kalkulerte og veloverveide beslutninger, slik at man i best mulig grad ivaretar både selskapet og hver enkelt ansatt.

Nå er situasjonen derimot en helt annen: Norsk næringsliv har, “over natten”, blitt stilt ovenfor utfordringer som ingen så komme for kort tid siden. Endringer i regler som vi for få uker siden ikke visste vi ville trenge, må bedriftsleder nå sette seg inn i og forstå. Utfordringene man nå står ovenfor skal håndteres i en arbeidshverdag som kan være preget av at både ledelse og ansatte ikke kan gå på jobb som normalt, på grunn av karantene, manglende barnepass, m.m.

Vi anbefaler bedrifter som har behov for å benytte seg av permitteringer, nedbemanning o.l. til å søke juridisk bistand hos advokater som har kunnskap om reglene om permitteringer, nedbemanning o.l., inkludert endringene som har og trolig vil komme på disse rettsområdene. Dette sikrer at bedriften også i disse tider, får en god oversikt over hva bedriften kan og ikke kan gjøre, samt hva de bør og ikke bør gjøre, for å i best mulig grad ivareta både selskapet og hver enkelt ansatt.

Borgen Advokatar AS har dyktige advokater som ikke bare har lang erfaring innen arbeidsrett. Dette er advokater som har bistått og veiledet bedrifter på Vestlandet, vedrørende permitteringer, nedbemanning m.m., i forbindelse med tidligere økonomiske nedgangstider, slik som oljekrisen vi opplevde for kort tid siden.