Eiendom, eiendomsoppgjør og tvangssalg

Vi har god kompetanse på området og kan hjelpe deg med salg av din eiendom.

Vi hjelper deg med utarbeidelse av kjøpekontrakt og fastsetting av vilkårene i kontrakten. Vi kan utarbeide salgsoppgave/ prospekt, etablere eierskifteforsikring, markedsføre salget av eiendommen, delta på visning og håndtere budgiving. Videre kan vi foreta det formelle eierskiftet og det økonomiske oppgjøret herunder sikring av pant og tinglysning av skøyte.

Vi håndterer også en mengde tvangssalg og besitter kompetanse på de forhold som må hensyntas i forbindelse med gjennomføring av det.

Advokater