Selskapsrett og kontraktsrett

Vi har lang erfaring med løpende forretningsjuridisk rådgiving for virksomheter. Dette omfatter salg og oppkjøp av virksomhet, valg og etablering av selskapsform herunder utarbeiding av aksjonæravtaler, restrukturering av virksomhet, fisjon og fusjon mv. 

Videre tar vi på oss prosessoppdrag innenfor en rekke områder av selskapsretten slik som styreansvar, aksjeeieres rettigheter, overgang av aksjer, spørsmål om gyldighet av selskapsbeslutninger, granskingsspørsmål, oppløsning og avvikling mv.

Vi bistår våre klienter med utarbeidelse og gjennomgang av kontrakter innen ulike fagområder. Vi har kompetanse på forhold som faller inn under avtalerett, obligasjonsrett og pengekravrett.

Advokater