Øyvind Gaute Berg

Partner

Berg arbeider i hovedsak innen forretningsjuridisk rådgiving, herunder kontraktsrett, selskapsrett inklusiv fisjoner og fusjoner, arbeidsrett, transaksjoner og restrukturering av virksomheter.
 
Berg har også lang erfaring innen tingsrett (fast eiendoms rettsforhold) og har prosedert en rekke saker for domstolen.

Berg er for tiden i permisjon som følge av at han er i konstitusjon som tingrettsdommer ved Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Tlf: 40 24 99 15
E-post: oyvind.berg@borgen.no

Fagområder