Øyvind Gaute Berg

Partnar

+47 40 24 99 15

Berg arbeider i hovudsak med forretningsjuridisk rådgjeving innan bygg- og anlegg, kraft og marin næring. Berg har også lang erfaring med tingsrett/fast eigedom og har prosedert ei rekke saker for domstolen, inkludert ei godkjent prøvesak for Høgsterett i 2009.

Berg har også erfaring frå domstolen som tingrettsdommar.

Fagområder

Kontraktsrett

Selskapsrett

Arbeidsrett

Jordskifte

Eigedom, eigedomsoppgjer og tvangssal

Familie, arv og skifte