Eitt av regionens største advokatkontor

For næringsliv, offentleg verksemd og private klientar mellom Bergen og Stavanger.