Personvern

Kven me er

Nettadressa vår er: https://borgen.no

Infokapslar (cookies)

Denne nettstaden nyttar informasjonskapslar for å forbedra opplevinga di medan du navigerer gjennom nettstaden. Ut frå disse lagrast informasjonskapslane som er kategorisert som naudsynte i nettlesaren din, då dei er avgjerande for å fungera med grunnleggande funksjoner på nettstaden. Me nyttar også tredjeparts informasjonskapslar som hjelper oss med å analysere og forstå korleis du nyttar nettstaden. Informasjonskapslane vert lagra berre i nettlesaren din med ditt samtykke. Du har høve til å velja bort disse informasjonskapslane.

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osfr.) frå andre nettstadar. Slikt innebygd innhald frå andre nettstadar fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadane.

Desse nettstadane kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.