Fagområde

Folk flest går ikkje til advokat utan at saka er viktig for dei.
Det passar me på å hugse.