Kontraktsrett

Me hjelper klientar med forhandling om og oppfølging av kontraktar innanfor ei rekke ulike verksemdsområde, mellom anna bygg- og anlegg, kraft, marin næring og fast eigedom. Me har også jamlege prosedyreoppdrag for retten.