Bistandsadvokat / støtteadvokat

Ein bistandsadvokat/ støtteadvokat skal følje opp og ivareta interessene dine om du er utsett for ei straffbar handling. Advokaten hjelpar til i rettssakar, å melde ei sak til politiet, krav om besøksforbod, sikring av bevis, erstatning og oppreisning.

Me har god kompetanse og erfarne advokatar til å hjelpe med alle oppgåver som faller innunder fagområdet.

Dersom er har rett til Fri rettshjelp vil våre advokatar rask avklara om dette er tilfelle.