Hanne Haraldseide Brekke

Advokat

+47 971 20 873

Hanne Haraldseide Brekke (f. 1983) har lang erfaring frå offentleg forvaltning gjennom arbeid i skatteetaten og sjøfartsdirektoratet. Ho har også arbeidd som dommarfullmektig ved Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Haraldseide arbeidar i hovudsak innan familierettens område, her under skifte mellom ektefeller og tidlegare sambuarar, barnefordeling, samvær og spørsmål knytt til arv.

Utdanning/praksis

  • Master i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen (2007)
  • Konfliktmekling ved Universitetet i Bergen (2010)
  • Arbeidsrett ved Universitetet i Bergen (2011)
  • Kristen sjelesorg ved Diakonova i Oslo (2012-2014)
  • Ledelsesfag ved VID vitenskapelege høgskole i Oslo (2018-2021)

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig Borgen Advokatar AS frå desember 2022
  • Dommerfullmektig Haugaland og Sunnhordland tingrett 2019-2021
  • Seniorrådgiver i sjøfartsdirektoratet 2014-2022
  • Skattejurist skatteetaten 2007-2014

Fagområde

Familie, arv og skifte

Strafferett

Bistandsadvokat