Familie, arv og skifte

Me har dyktige og erfarne advokatar som hjelper deg i sakar som angår arv, skifte, utarbeiding av testamente, framtidsfullmakt, handsaming av dødsbu og generasjonsskifte, ektepakt, sambuaravtale, skifteoppgjer, samlivsbrot og anna som faller innunder fagområdet. Me har og erfaring innan verjemål.