Karl Øivind Kristiansen

Advokat

+47 90 73 34 80

Karl Øivind Kristiansen har mange år med erfaring som advokat og var uteksaminert ved UIB i 1978. 

Han arbeider i hovudsak med jordskifte, oreigning, fast eigedom, tingsrett, arv/skifte og familierett.

Karl Øivind har vore kommuneadvokat for Kvinnherad – og Etne Kommune sidan 2002.

Fagområder

Eigedom, eigedomsoppgjer og tvangssal

Jordskifte

Familie, arv og skifte