Helena Helgesen

Advokat

+47 97 56 17 44

Helena Helgesen har mange års erfaring frå advokatbransjen og arbeidar i hovudsak innan familierettens område, under dette skifte mellom ektefeller og tidlegare sambuarar, barnefordeling, samvær og spørsmål knytt til arv.
Ho har ei rekke sakar for retten kring barnefordeling og samvær, samt barnevernssakar og bistandsoppdrag / støtteoppdrag.

Helgesen arbeidar og med handsaming av bu, både konkursbu og dødsbu, samt avtalerett, fast eigedom og forvaltningsrett.

Fagområder

Barnevern

Bistandsadvokat/støtteadvokat

Erstatning- og forsikringsrett

Konkurs og gjeldsforfølging