Barnevern

Me har lang erfaring innan barnevern og barnerett og bistår i alle saker etter barnelova.

Vår kompetanse har bakgrunn i både det private og det kommunale og knyttar seg særleg til spørsmål om omsorgsovertaking av born, men også spørsmål om samvær.

Om du har rett til Fri rettshjelp, vil våre advokatar rask avklare om dette er tilfelle.