Gunnveig Breistein

Advokat

+47 41 63 10 03

Gunnveig Breistein (f.1982) har erfaring fra både sivil- og strafferettsfeltet, med å prosedere for ting- og lagmannsrett.

Ho har særleg erfaring med straffesaker både som forsvarar og bistandsadvokat, og er frå 1. september 2023 fast bistandsadvokat / støtteadvokat for Haugaland og Sunnhordland tingrett, rettsstad Leirvik, og Gulating lagmannsrett.  Innan sivile saker hjelper Gunnveig både næringsdrivande og privatpersonar, og har særleg erfaring med fast eigedom, barn og familierett, arverett, arbeidsrett, med meir.

Utdanning/praksis

  • Master i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen

Advokatløyve:

  • April 2015

Arbeidserfaring

  • Advokat, Borgen Advokatar AS, frå desember 2020
  • Politifullmektig/politiadvokat, Sør-Vest politidistrikt– Dommarfullmektig, Alstahaug tingrett
  • Rådgjevar/advokatfullmektig, Oslo Kemnerkontor

Fagområder

Bistandsadvokat

Strafferett

Barnevern

Jordskifte

Familie, arv og skifte