Konkurs og gjeldsforfølging

Me har fleire kompetente og erfarne bustyrarar og har opparbeida høg kompetanse på området for handsaming av bu og forhold under Dekningsloven. Me tilbyr og vegleiing og rådføring på området.