Kristi Pedersen Madsen

Advokatfullmektig

+47 975 71 027

Kristi Pedersen Madsen (f.1997) var uteksaminert frå Universitetet i Bergen i 2022, med mastergrad i rettsvitenskap. På studiet tok Kristi spesialfaga kommunalrett, planrett og Law of the Sea and its Uses.

Masteroppgåva hennar hadde tittelen «Kravene som stilles til begrunnelse for forvaltningsvedtak fattet av lokalt folkevalgte organ».

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2022

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig i Borgen Advokatar AS, 2022-d.d.

Fagområder

Familie, arv og skifte

Konkurs og gjeldsforfølging