Thor Arne Reitan

Partnar

+47 91 67 78 80

Advokat Thor Arne Reitan tok juridikum ved UiO i 1994 og har etter dette arbeida som kemnar, påtalejurist og kst. påtaleleiar ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Thor Arne er fast bustyrar ved Haugaland og Sunnhordland tingrett for konkursbu, dødsbu og felleseigebu, samt er fast medhjelpar for tvangssal av skip. I tillegg til dette arbeidar han med eigedomstransaksjonar, arbeidsrett familierett og strafferett.

Fagområder

Konkurs og gjeldsforfølging

Eigedom, eigedomsoppgjer og tvangssal

Arbeidsrett

Strafferett