Arbeidsrett

Våre advokatar har lang erfaring innanfor fagområde arbeidsrett. Dette omfattar rådgjeving og prosessoppdrag på mellom anna følgjande område:

  • Utarbeiding av arbeidsavtalar og arbeidsreglement
  • Opphøyr av arbeidsforhold (oppseiing, avskil, sluttavtalar)
  • Omstilling og nedbemanning
  • Verksemdsoverdraging