Nye krav til innhold i arbeidsavtalene

Fra 1. juli 2024 gjøres det endringer i arbeidsmiljøloven. Dette innebærer blant annet nye krav til arbeidsavtalens innhold og krav til tidspunktet for når arbeidsavtale skal foreligge. Her tar vi en gjennomgang av nye krav til arbeidsavtaler som gjelder fra 1. juli 2024. Etter de nye reglene kreves det at arbeidsavtalen skal foreligge snarest mulig […]