Arbeidsrett

Våre advokater har betydelig erfaring innenfor fagområde arbeidsrett. Dette omfatter både løpende rådgiving og prosessoppdrag innenfor følgende områder:
– Utarbeidelse av arbeidsavtaler og arbeidsreglement.
– Opphør av arbeidsforhold (oppsigelse og avskjed/sluttavtaler).
– Omstilling og nedbemanninger.
– Virksomhetsoverdragelser.

Advokater