Tone Handeland

Tone Handeland er utdanna advokatsekretær og har mange år med erfaring frå bransjen.

Karl Øivind Kristiansen

Karl Øivind Kristiansen har mange år med erfaring som advokat og var uteksaminert ved UIB i 1978.  Han arbeider i hovudsak med jordskifte, oreigning, fast eigedom, tingsrett, arv/skifte og familierett. Karl Øivind har vore kommuneadvokat for Kvinnherad – og Etne Kommune sidan 2002. Fagområder Eigedom, eigedomsoppgjer og tvangssal Jordskifte Familie, arv og skifte