Kristi Pedersen Madsen

Advokatfullmektig

Kristi Pedersen Madsen (f.1997) ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2022, med mastergrad i rettsvitenskap. På studiet tok Kristi spesialfagene Kommunalrett, Planrett og Law of the Sea and its Uses.

Masteroppgaven hennes hadde tittelen «Kravene som stilles til begrunnelse for forvaltningsvedtak fattet av lokalt folkevalgte organ».

Utdanning:
Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2022
 
Arbeidserfaring:
Advokatfullmektig i Borgen Advokatar AS, 2022-d.d.