Barnevern

Vi har lang erfaring innen barnevern og barnerett og bistår i alle saker etter barneloven.

Vår kompetanse har bakgrunn i både det private og  det kommunale og knytter seg særleg til spørsmål om omsorgsovertakelse av barn, men også spørsmål om samvær.

Dersom du har rett til Fri rettshjelp vil våre advokater rask avklare om dette er tilfelle.

Advokater