Jordskifte

Vi bistår med profesjonell veiledning og hjelp på fagområdet. Herunder endring/opphør av bruksretter, avklaring av eiendomsrett, eiendomsgrenser, bytte av grunn, forhandlinger og avtaleinngåelser. Vi har dyktige advokater som stiller som prosess fullmektig ved behandling i Jordskifteretten.

Advokater