Tonje Botten Waage

Tonje er for tida i permisjon. Tonje Botten Waage (f. 1996) var uteksaminert frå Universitetet i Bergen i 2022, med mastergrad i rettsvitskap. På studiet tok ho spesialfaga opphavsrett, kjenneteiknsrett og marknadsføringsrett. Tonje har erfaring frå forsikringsbransjen. Utdanning: Arbeidserfaring

Kristi Pedersen Madsen

Kristi Pedersen Madsen (f.1997) var uteksaminert frå Universitetet i Bergen i 2022, med mastergrad i rettsvitenskap. På studiet tok Kristi spesialfaga kommunalrett, planrett og Law of the Sea and its Uses. Masteroppgåva hennar hadde tittelen «Kravene som stilles til begrunnelse for forvaltningsvedtak fattet av lokalt folkevalgte organ». Utdanning Arbeidserfaring Fagområder Familie, arv og skifte Konkurs […]

Arna Vikanes Sørheim Murray

Arna Vikanes Sørheim Murray (f. 1980) har mange års erfaring innan forsikringsrett og erstatningsrett. Ho har særleg erfaring med forsikringsdekningar som omfattar skade og sjukdom, då særleg yrkesskadar, bilulukker, fritidsulukker, livsforsikringar, og tap av lisens for sjøfolk. Vidare har Arna erfaring med foreldretvistar (også kalla barnefordeling), barnevernssaker, det økonomiske oppgjeret ved skilsmisser og arv, kjøp […]

Gunnveig Breistein

Gunnveig Breistein (f.1982) har erfaring fra både sivil- og strafferettsfeltet, med å prosedere for ting- og lagmannsrett. Ho har særleg erfaring med straffesaker både som forsvarar og bistandsadvokat, og er frå 1. september 2023 fast bistandsadvokat / støtteadvokat for Haugaland og Sunnhordland tingrett, rettsstad Leirvik, og Gulating lagmannsrett.  Innan sivile saker hjelper Gunnveig både næringsdrivande […]

Trond Eirik Samdal Nielsen

Trond Eirik Samdal Nielsen er partner i Borgen Advokatar AS, og har over 20 års allsidig erfaring som jurist og advokat.​Trond Eirik arbeidar i hovudsak innan det forretningsjuridiske området, og har mange år med erfaring frå næringslivet som internadvokat. Nielsen har særleg erfaring frå kontraktsrett, arbeidsrett, arverett og insolvensrett. Fagområder Selskapsrett Kontraktsrett Arbeidsrett Konkurs og […]

Øyvind Gaute Berg

Berg arbeider i hovudsak med forretningsjuridisk rådgjeving innan bygg- og anlegg, kraft og marin næring. Berg har også lang erfaring med tingsrett/fast eigedom og har prosedert ei rekke saker for domstolen, inkludert ei godkjent prøvesak for Høgsterett i 2009. Berg har også erfaring frå domstolen som tingrettsdommar. Fagområder Kontraktsrett Selskapsrett Arbeidsrett Jordskifte Eigedom, eigedomsoppgjer og […]

Ingvild Marie Grov Skulstad

Ingvild Marie Grov Skulstad er uteksaminert revisor ved UiS i 2006. Ho har jobba 11 år innan revisjonsbransjen og starta i Borgen Advokatar AS i 2018. Ingvild er dagleg leiar i Borgen Advokatar AS.