Helena Helgesen

Helena Helgesen

Advokat

Helena Helgesen jobber med en rekke sakstyper innenfor familierettens område: skifte mellom ektefeller og tidligere samboere, barnefordeling og samvær og arvespørsmål.
Hun fører en rekke saker for retten vedørende barnefordeling og samvær, samt barnevernssaker og bistandsoppdrag.  

Hun jobber også med bobehandling: både konkursbo og dødsbo, samt avtalerett, fast eiendom og forvaltningsrett. Helena er nestleder i Advokatforeningen Haugesund Krets. 

Fagområder