Hanne Haraldseide Brekke

Hanne Haraldseide Brekke (f. 1983) har lang erfaring frå offentleg forvaltning gjennom arbeid i skatteetaten og sjøfartsdirektoratet. Ho har også arbeidd som dommarfullmektig ved Haugaland og Sunnhordland tingrett. Haraldseide arbeidar i hovudsak innan familierettens område, her under skifte mellom ektefeller og tidlegare sambuarar, barnefordeling, samvær og spørsmål knytt til arv. Utdanning/praksis Arbeidserfaring Fagområde Familie, arv […]

Helena Helgesen

Helena Helgesen har mange års erfaring frå advokatbransjen og arbeidar i hovudsak innan familierettens område, under dette skifte mellom ektefeller og tidlegare sambuarar, barnefordeling, samvær og spørsmål knytt til arv.Ho har ei rekke sakar for retten kring barnefordeling og samvær, samt barnevernssakar og bistandsoppdrag / støtteoppdrag. Helgesen arbeidar og med handsaming av bu, både konkursbu […]

Thor Arne Reitan

Advokat Thor Arne Reitan tok juridikum ved UiO i 1994 og har etter dette arbeida som kemnar, påtalejurist og kst. påtaleleiar ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Thor Arne er fast bustyrar ved Haugaland og Sunnhordland tingrett for konkursbu, dødsbu og felleseigebu, samt er fast medhjelpar for tvangssal av skip. I tillegg til dette arbeidar han […]