Gunnveig Breistein

Advokat

Gunnveig har bred erfaring fra sivil- og strafferettsfeltet og arbeider innen de fleste typer saker,  især fra straffefeltet som forsvarer og bistandsadvokat.
 
Utdanning/praksis: 
– Master i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen
– Høst 2007 – juridisk rådgiver/advokatfullmektig
– Oslo kemnerkontor dommerfullmektig
– Alstahaug tingrett politifullmektig/politiadvokat
– Sør-Vest politidistrikt advokat
– Desember 2020 – Borgen advokatar AS   
 
Advokatbevilgning april 2015

Fagområder