Gunnveig Breistein

Advokat

Gunnveig Breistein (f.1982) har erfaring fra både sivil- og strafferettsfeltet, med å prosedere for ting- og lagmannsrett. Ho tar dei fleste typer saker, og især frå straffefeltet som forsvarer og bistandsadvokat.
 
Utdanning/praksis: 
– Master i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen

Advokatløyve:
– April 2015

Arbeidserfaring:
– Advokat, Borgen Advokatar AS, frå desember 2020
– Politifullmektig/politiadvokat, Sør-Vest politidistrikt
– Dommarfullmektig, Alstahaug tingrett
– Rådgjevar/advokatfullmektig, Oslo Kemnerkontor

Fagområder