Familie, arv og skifte

Vi har flere kompetente og erfarne bostyrere i selskapet og har opparbeidet høy
Vi bistår med saker som gjelder arv, skifte, utarbeidelse av testamentet, behandling av dødsbo og generasjonsskifte, ektepakt, samboeravtaler, skifteoppgjør, samlivsbrudd og annet som faller innunder fagområdet.

Vi har også erfaring innen vergemål.

Advokater